කොහොම බැලුවත් අවුලක් තියෙන හිනා යන ඡායාරූප සමූහයක්

අපි දකින සමහරක් දේවල් වෙනස් වෙනවා දෙවෙනි පාරටත් එක දිහා බැලුවොත්. සමහර වෙලාවල් වලදී හිතාගන්නත් අපහසු වෙනවා ඒ සිද්දියේ වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියල හොයාගන්නත්. මේ එවැනිම මොලේ විකාර වෙන ඡායාරූප පෙළක්

මොනවා කකුල් 3ක්

මෙච්චර ලොකු කුරුල්ලෙක්

පුසටත් බඩගිනි උනාම උයාගෙන කනවා

කෝකද ඉස්සරහින් තියෙන්නේ

කකුල් දෙක නෙවෙයි උරහිස උද තියෙන්නේ

පියඹා යනවා මා ආකාසයේ

උඩ යට මාරු වෙලාද

ධනු මනුස්සයෙක්

කෝ බෝල ඇඟ

කාගේ ඔලුවක්ද මේ

හොඳට බැලුවොත් හොඳට තේරෙයි

පාවී පාවී

කාගේ අත් දෙකක්ද මේ

ටෝනඩොවක් නෙවෙයි අයිස් කුට්ටියක්

ඔලු දෙකේ බල්ලෙක් නෙවෙයි හොඳේ

කකුල් දිලිසෙනවා කියලද හිතන් ඉන්නේ

මේ මනුස්සයගේ ඔලුවට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ

යෝධ පරවියෝ නෙවෙයි තාප්පේ උඩ ඉන්න පරවියෝ

කෝ බෝල ඔලුව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *