දෙවැනි මනමාළියන් විසින් මංගල දිනය විනාශ කල ජායාරූප සමූහයක්..

දෙවැනි මනමාළියන් විසින් මනාළියන්ගේ මංගල දිනය විනාශ කල ජායාරූප සමූහයක්.. ඔන්න ඔයාලගෙ වෙඩින් එක දවසෙත් මෙහෙම උනොත් කොහොම තියේවිද නේද හිතාගන්නවත් බෑ කිසිම කෙනෙක්ට කිසිම තැනක කිසිම දාක කවදාවත් අමතක නොවෙන දවසක් තමයි තමගෙ පවුල් ජීවිතේ ආරම්භ කරන වෙඩින් එක ඉතින් ඒවගේ දවසක මෙහෙම සිද්ධියක් උනහම කොහොමද ඔක්කොම ටික පහලින් ඔබල බලන්නකො මොනාද මේ කරන වැඩ

ඔවුන්ටම ආවේණික ඇදුම්

ගදද බලනවා

අපි ලෑස්තියි ගේමට

මනාළිය ද දෙවැනි මනාළියද?

රණ්ඩු කිරීමට සුදුසු ස්ථානයක් නෙමේ මේක

කෝ දෙවැනි මනාලියෝ ටික

විනාශම කරලා

නියම විලාසිතාව

සුරතල් සතුනුත් ඉන්න ඕනේ

මනාළියට සාරි පොට ඉස්සිලා තියෙන්න ඕනෙලු

ඒක නම්

මගේ මසල්ස්

දරා ගන්න බෑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *