විවධ රටවල් තුල පවතින පිස්සු හැදෙන විලාසිතාවන් සමූහයක්..

10. ජපානය


ලෝකයේ බොහෝ රටවල කෙලින් පිහිටන දත් යුවල් ලස්සන ලෙස සැලකෙන නමුත් ජාපානයේ එලෙස නොමැත. ඔවුන්ගේ නල දත් පිහිටා ඇත් නම් එය ඔවුන් ඉතා ලස්සන ලෙස සලකනු ලැබේ.එම නිසාම ඔවූන් තම දත් ගලවා හෝ බද්ධ කර මෙලෙස නල දත් හිටුවා ගනී.

9. බටහිර අප්‍රිකානු නිව් ගිනීයාව


මොවුන් විවිධ රටා වලින් තම ශරීරය හැඩ ගන්වා ගන්නා අතර එය ඉතා ආකර්ශනීය ලෙස සලකනු ලැබේ.

8. දකුණූ කොරියාව


මොවුන් ප්ලාස්ටික් සැත්කම් කිරීමට මහත් ප්‍රචලිත බවක් දක්වන අතර හදවතක් වැනි මුහුණක් තිබීම ඔවුන්ගේ ලස්සන ලෙස සැලකේ.

7. මෞර්ටනියාව


මෙම රටෙහි ස්ත්‍රීන් හට බඩක් තිබීම පුරුෂයින්ගේ ආකර්ෂණය දිනා ගැනීමට බලපාන ප්‍රධාන සාධකය වන අතර මෙම නිසාම ගැහැණු දරුවන් සිටින දෙමාපියන් ඔවුන්ව කුඩා කලාම ගොවිපලවල් වෙත ආහාර ලබා ගැනීම සදහා යොමු කරයි. මෙම සංස්කෘතිය හේතුවෙන් බොහෝ ගැහැණු දරුවන් කුසේ ආබාධ රෝග වලින් පෙලේ.

6. ඉරානය


ඉරානයේ කෙලින් පිහිටි දිගු නාසයකින් සමන්විත වීම ලස්සන මෙන්ම සමාජ තත්වයද පෙන්වන සාධකයක් වේ.

5. චීනය සහ තායිලන්තය


සුදු සමකින් සමන්විත වීම මොවුන්ගේ ලස්සන හගවන සාධකය වේ.

4. ෆුලා ජනතාව


දිගු පුළුල් නළල් තලයකින් සාමන්විත වීම ෆුලා ජනතාවගේ සම්ප්‍රදාය වන අතර එම නිස්සම ඔවුන් තම නළල් ඉදිරිපස කොණ්ඩය කපා දමනු ලැබේ.

3. බුරුමය


බෙල්ල වැසෙන අයුරින් වළලු පලදීම බුරුම ජනතාවගේ සම්ප්‍රදාය වේ.

2. හිම්බා සහ සූරී ජනතාව


ඉතියෝපියාවේ මුර්සි යන පෙදෙසෙහි ජනතාව තම කට වැසෙන අයුරින් තැටියක් පළදින අතර එම තැටිය දිග ප්‍රමාණයෙන් වැඩි නම් ඔවුන් සමාජ තත්වයෙන් ඉහල යයි සම්මත වේ. සූරී ජනතාවද මෙලෙස කරයි.

තවද හිම්බා යන අප්‍රිකානු ජනතාව හිරු එළියෙන් තම සම ආරක්ෂා වැනි ඖෂද වලින් තම සම පුරා ආලේප ගන්වා සිටී.

1. ටජිකිස්ථානය


මෙහි ජනතාවගේ ඇහි බැමි යා වී තිබීම ලස්සන පෙන්නුම් කරන ප්‍රධානතම සාධකය ලෙස සලකන අතර ඔවුන් එය පිහිටා නොමැති නම් ඇදීමටද කටයුතු කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *